Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Razpisštipendij za študijsko leto 2006/2007

Datum: 28.09.2006
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o štipendiranju

RAZPISštipendij za študijsko leto 2006/20071.
Občina Kanal ob Soči dodeljuje štipendije za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo v RS po dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.
Za študijsko leto 2006/2007 se razpisuje pet štipendij v višini 40% zajamčene plače vRepubliki Sloveniji.

2.
Pravico do štipendije lahko uveljavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • da so državljani Republike Slovenije,
 • da imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči,
 • da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa samostojnega podjetnika in nimajo drugeštipendije v Republiki Sloveniji.
 • 3.
  Pri dodelitvi štipendije se upošteva socialne razmere prosilca, kot drugi kriterij pa učni uspeh in vsestranska dejavnost v predhodnem letu.
  Dohodek na družinskega člana se ugotavlja na podlagi dokazil o bruto dohodkih in osebnih prejemkih v preteklem letu za vse družinske člane.

  4.
  Prijava na razpis mora vsebovati:
 • izpolnjeno "Vlogo za uveljavitev republiške štipendije za študijsko leto 2006/2007" (DZS - Obr. 1,51) z vsemi prilogami,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • dokazila o uspehih v preteklem letu.
 • 5.
  Kandidati vložijo vlogo z dokazili od objave razpisa dalje. Zadnji rok za oddajo vlog je 13. oktober 2006 do 12. ure. Vloge se dostavi osebno ali po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom –" Vloga za štipendijo". Za dodatna pojasnila lahko pokličete na telefon 05/3981208.

  6.
  Vsi kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 15 dni po opravljeni izbiri.  Občina Kanal ob Soči
  Župan, Miran Ipavec,l.r.

  Koledar dogodkov

  december 2020
  P T S Č P S N
   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

     

  dne 5. december vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • defibrilatorji
  • Evropski teden mobilnosti
  • zaposlitveni_portal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • odbojkarski klub saloit anhovo