Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči z dne 28.10.2004

Datum: 16.12.2004
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

DNEVNI RED:1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči. 2. Obravnava osnutka Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2004. 3. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči. 4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči. 5. Predlog Odloka o občinskih cestah. 6. Informacija o imenovanju naselij in ulic v Občini Kanal ob Soči. 7. Premoženjsko pravne zadeve. 8. Predlogi, vprašanja in pobude občinskih svetnikov.

zapisnik_15_seja.pdf