Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči z dne 2.12.2004

Datum: 16.12.2004
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

DNEVNI RED:1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči. 2. Predstavitev projekta " Živimo zdravo", ki ga bo v Občini Kanal ob Soči izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica 3. Obravnava predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto2004. 4. Mnenje o predlogu Odloka o imenovanju naselij in ulic v Občini Kanal ob Soči. 5. Informacija o predlogih za dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta. 6. Premoženjsko pravne zadeve 7. Predlogi, vprašanja inpobude občinskih svetnikov.

zapisnik_16_seja.pdf