Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Javna razgrnitev osnutka Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009

Datum: 18.11.2008
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

Občina Kanal ob Soči objavlja Javno razgrnitev osnutka Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009. Javna razgrnitev poteka od 18. 11. 2008 do vključno 3. 12. 2008. Pisne pripombe na osnutek odloka o proračunu, dostavite osebno ali po pošti na sedež občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ter po elektronski pošti na naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si Upoštevali bomo le pisne pripombe, ki bodo prispele do roka.

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009 - OSNUTEK.
Splošni del - obrazložitev
Splošni del - tabele
Posebni del - obrazložitev
Posebni del - tabele
NRP - obrazložitev
NRP - tabele

Pripombe svetnikov na osnutek Odloka o proračunu za leto 2009


Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo