Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 4. izredno sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 31.05.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta ( Uradni list RS št, 67/08) sklicujem 4. izredno sejo občinskega sveta v torek, 1.6.2010 ob 19,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o ponovnem aktiviranju Podružnične osnovne šole v Kalu nad Kanalom.
Poročevalec župan Andrej Maffi, ( Gradivo je podano v prilogi)
Sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev za aktiviranje podružnične šole

2. Razprava in sklepanje o predlogih za rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2010.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je podano v prilogi).

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je bilo podano v gradivu za sklic 32. redne seje).

5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.


Župan
Andrej Maffi, l.r.

Gradivo je objavljeno na spletni strani občine www.obcina-kanal.si.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave

Obveščeni:
- Nadzorni odbor
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- vodje političnih strank
- mediji