Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 1. redno sejo Občinskega Sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 03.11.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI Občinski svet Številka: 9000-0001/2010 Datum: 2.11.2010 Na podlagi 14. in 20. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in v skladu s Poslovnikom občinskega sveta ( Uradne objave, Uradni list RS št. 76/08 ) sklicujem 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo v torek, 9. novembra 2010 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23,Kanal

Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov občinskega sveta.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in župana.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.
6. Slovesna izjava članov občinskega sveta in župana
7. Pozdravni nagovor župana


Vabilu prilagamo:

- Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010.
- Obrazec – Podatki o članici/članu občinskega sveta; ( obrazec izpolnite in ga predajte ob prihodu na prvo sejo občinskega sveta delavki, ki bo beležila prisotnost na seji)

Novoizvoljene članice in člane občinskega sveta vljudno prosimo, da na prvo sejo občinskega sveta prinesejo potrdilo o izvolitvi in osebni dokument, s katerim se ugotovi istovetnost osebe s potrdilom o izvolitvi.

Župan
Andrej Maffi

Vabljeni:
- novoizvoljeni člani občinskega sveta
- Občinska volilna komisija
- Dir. občinske uprave

Obveščeni:
- mediji