Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 2. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 25.11.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI Občinski svet Številka: 9000-0001/2010-1 Datum: 25. 11. 2010 Na podlagi 14. in 20. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) in v skladu s Poslovnikom občinskega sveta ( Uradne objave, Uradni list RS št. 76/08 ) sklicujem 2. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo v torek, 30. novembra 2010 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23,Kanal

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
posameznim listam na rednih volitvah[/ATTACH]
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.
6. Slovesna izjava članov občinskega sveta in župana
7. Pozdravni nagovor župana

Vabilu prilagamo:

- Spremembe poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010.
- SKLEP Občinske volilne komisije

Novoizvoljene članice in člane občinskega sveta, ki na prvo konstitutivno sejo niso prinesli s seboj potrdila o izvolitvi in osebni dokument vljudno prosimo, da to storijo sedaj.


Župan
Andrej Maffi


Vabljeni:
- novoizvoljeni člani občinskega sveta
- Občinska volilna komisija
- Dir. občinske uprave

Obveščeni:
- mediji