Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Razpis priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Datum: 13.02.2012
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Ur.l. RS, št. 70/07, 51/08) in na podlagi Odloka o priznanjih Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št.9/00) ter Sprememb odloka o priznanjih Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice št. 39/05) ter na osnovi Sklepa občinskega sveta št. 9000-0001/2012-3 z dne 2. 2. 2012.

Občina Kanal ob Soči RAZPISUJE
Podelitev naslednjih priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2012

1. Nagrada Občine Kanal ob Soči
2. Priznanje Občine Kanal ob Soči

Predloge dostavite osebno ali pošljite priporočeno po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal s pripisom » NE ODPIRAJ- PRIZNANJE OBČINE KANAL OB SOČI 2012«. Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli v tajništvo občine do vključno petka, 2. marca 2012 do 12. ure.

Vse informacije o razpisu dobite na telefonski številki 05 /39 81213.

Razpis v celoti
Sklep občinskega sveta
Prejemniki občinskih priznanj po letih

Koledar dogodkov

junij 2020
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

     

dne 6. junij vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo