Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Obvestilo o podaljšanju roka za Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2012

Datum: 25.04.2012
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Obveščamo vas, da je podaljšan rok za Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2012 do torka, 8. maja 2012 do 12. ure.

Ne glede na način vložitve, morajo vloge prispeti na Občino Kanal ob Soči najkasneje do torka, 8. 5. 2012 do 12. ure.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 92/07) in na podlagi Odloka o proračunu za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/2012) objavlja

Občina Kanal ob Soči
JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja na območju Občine Kanal ob Soči za leto 2012


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kanal ob Soči v letu 2012 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- posodabljanju kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
- urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Razpis je odprt od dneva objave na spletni strani občine Kanal ob Soči
do vključno torka 24.04.2012 do 12.00 ure.

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep, ki je predmet prijave),
- obvezne priloge, ki so navedene pri posameznem prijavnem obrazcu.

Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2012«, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kanal ob Soči (www.obcina-kanal.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom na tel. št. 05/39 81 213,vsak delovni dan v času uradnih ur, od 8.00 do 14.00 ure.

Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja:
Besedilo razpisa
Prijavni obrazec 1
Prijavni obrazec 2
Prijavni obrazec 3

Koledar dogodkov

avgust 2020
P T S Č P S N
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 9. avgust vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo