Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2013

Datum: 13.04.2013
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Občina Kanal ob Soči je dne, 12. 4. 2013 v Uradnem listu RS, št. 30/2013 objaila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2013.

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko v 30 dneh od objave v Uradnem listu RS torej do vključno ponedeljka, 13. maja 2013 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira. Če je vloga poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

Razpis 2013 (Uradni list, 30/2013)

Razpis za kulturo 2013
Pravilnik za vrednotenje kulturnih dejavnosti
Merila za vrednotenje programov
Naslovna stran
Obseg dokumentacije in predvideno financiranje
Rok za oddajo in opremljenost vloge
Obrazec 1 - splošni podatki o društvu
Obrazec 2 - splošni podatki o sekciji
Obrazec 3 - finančna konstrukcija
Vzorec pogodbe

Razpis za šport 2013
Razpisni pogoji šport 2013
Navodila
Uvodni obrazec
Obrazec 1
Obrazec 2
Obrazec 3
Obrazec 4
Šport- vzorec pogodbe

Razpis za turizem 2013
Javni razpis
Obrazci
Razpisna dokumentacija

Razpis za socialno - humanitarna društva 2013
Razpisna dokumentacija

Razpis za druga društva 2013
1. del
2. del

Koledar dogodkov

januar 2021
P T S Č P S N
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


dne 31. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo