Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Javno naročilo »KULTURNI DOM V LIGU«.

Datum: 30.10.2013
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javna naročila

Na podlagi prve točke 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 ZJN-2-UPB5) naročnik Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz priložene razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »KULTURNI DOM V LIGU«.

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del v sklopu dozidave objekta »Kulturni dom v Ligu«.
Vašo ponudbo in finančno zavarovanje za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 21.11.2013 do 9:30 ure po lokalnem času na naslovu Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, sprejemna pisarna - tajništvo župana.

Javno naročilo

Popisi del za ponudnike

Vodilna mapa

Arhitektura - kazalo vsebine

Arhitektura-obstoječe fotografije

Arhitektura-načrti

Arhitektura - obstoječe- rušenje

Arhitektura -detajli

Električne inštalacije

Strojne inštalacije
Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo