Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Vabilo na 7. redno sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 20.11.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0010/2015-2 Datum: 17. 11. 2015 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

7. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 26. november 2015 ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnikov 6. redne seje, 1. dopisne in 3. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO. 1

4. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015 – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Odlok-rebalans
Obrazložitve rebalansa
Splošni del - tabela
Posebni del - tabela
Načrt razvojnih programov – tabela

6. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu – predlog II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

7. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda – predlog II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku o uporabi objektov v lasti občine Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 6. redne seje)

9. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil vrtca in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Sklep o določitvi vrednosti NUSZ za leto 2016.
GRADIVO: 1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
Župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Tatjana Gregorčič, v. d. direktorica JSMGG


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

junij 2020
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

     

dne 6. junij vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo