Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 16. redno sejo občinskega sveta

Datum: 09.02.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0001/2017-2 Datum: 9. 2. 2017 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

16. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 16. februarja 2017, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Informacija o postopku urejanja izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

4. Razprava in sklepanju o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« – predlog II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava o Poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje 1.1.2016 - 31.12.2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

7. Razprava in sklepanje o spremembi družbene pogodbe o ustanovitvi RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

8. Razprava in sklepanje o Letnem programu na socialnem področju za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

9. Razprava in sklepanje o Programu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

10. Kadrovske zadeve (imenovanje v svet javnega zavoda Osnovna šola Deskle).
Poročevalec KMVVI


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- direktor agencije GOLEA, Rajko Leban (k 3. točki dnevnega reda)
- direktor medobčinske uprave, mag. Simon Leban (k 6. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo