Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 17. redne seje občinskega sveta

Datum: 24.03.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0002/2017-2 Datum: 23. 3. 2017 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

17. redno sejo občinskega sveta, v četrtek, 30. marca 2017, s pričetkom ob 15.30, v dvorani Gasilskega doma Kanal s točko dnevnega reda:

1. Informacija o »Zdrava Občina za zdravo Slovenijo – Kazalniki zdravja v Občini Kanal ob Soči.
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

Seja se nadaljuje v sejni sobi občine po predlaganem dnevnem redu.

Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

2. Razprava in sklepanju o podelitvi nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)

3. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

4. Razprava in sklepanje o Predlogu Statuta Občine Kanal ob Soči – prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

5. Razprava in sklepanje o Predlogu cene socialno varstvene storitve Pomoč na domu
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

6. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – druga obravnava.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči, marec 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

8. Sklepanje o potrditvi novelacije DIIP-a ter o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2017-2020 za investicijo Namakalni sistem Gorenje Polje (gradivo bo dano na seji).

9. Premoženjske zadeve.
GRADIVO: 1,


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Doc.dr. Marko Vudrag, dr. med., spec. higiene, NIJZ
- Nevenka Mlinar, dr. med. spec. spl. Med
- Dragana Pajčin Sarjanović, dr.med. spec. družinske medicine
- Matjaž Divjak, dr.med. spec. družinske medicine

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo