Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 18. redne seje občinskega sveta

Datum: 26.05.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0003/2017-2 Datum: 24. 5. 2017 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

18. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 1. junija 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalPotrditev zapisnikov 17. redne in 4. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
GRADIVO: 1

2. Predstavitev Varnostne problematike v Občini Kanal ob Soči – poročilo za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu Regijske razvojne agencije za Severno primorsko d.o.o. za leto 2016
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Predlogu Statuta Občine Kanal ob Soči – prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

6. Razprava in sklepanje o osnutku Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

7. Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o Krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cene grobarine na pokopališčih v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o izdelavi OPPN (Ajba).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

11. Sklepanje o potrditvi novelacije DIIP-a ter o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2017-2020 za investicijo Namakalni sistem Gorenje Polje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO. 1

12. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- komandir Policijske postaje Nova Gorica, Sejad Jušić
- direktor RRA Severne Primorske, Črtomir Špacapan

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo