Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 20. redne seje občinskega sveta

Datum: 08.09.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0007/2017-2 Datum: 6. 9. 2017 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

20. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. septembra 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu izvajanja javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za občino Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 19. redne seje)

3. Razprava in sklepanje o porabi presežkov prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

4. Razprava in sklepanje o potrditvi novelacije IP-a, o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2017-2020 ter o zadolževanju za investicijo Filtracija vode Avče.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

5. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017. (Poročilo o 6-mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017, Poročila o razdelitvi sredstev iz občinskega proračuna na podlagi objavljenega javnega razpisa v letu 2017; Poročila o izvajanju investicij v letu 2017 in Poročila o vgradnji števcev).
Poročevalec župan (gradivo o 6-mesečni realizaciji poslano po pošti)
GRADIVO: 1,

6. Razprava o Predlogu Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

7. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

8. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d.d.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo