Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 21. redne seje občinskega sveta

Datum: 06.10.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0008/2017-2 Datum: 4. 10. 2017 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

21. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o vlogi podjetja Salonit Anhovo d.d. na ARSO za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za povečanje izkoriščanja mineralnih surovin.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Statutu Občine Kanal ob Soči – II. branje.
Poročevalec koordinator statutarne komisije Dejan Valentinčič (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Odloku o krajevnih skupnostih – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanju o Odloku o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Kadrovske zadeve - volitve v Državni svet.
Poročevalec KMVVI (gradivo bo dano na seji)

7. Obravnava zaključnega poročila Nadzornega odbora občine Kanal ob Soči o opravljenem nadzoru.
GRADIVO: 1
Poročevalka predsednica nadzornega odbora Ljudmila Čibej Boltar (gradivo v prilogi)

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predsednica nadzornega odbora Ljudmila Čibej Boltar
- koordinator statutarne komisije Dejan Valentinčič
- predstavnika podjetja Salonit Anhovo d.d.: predsednik uprave Julijan Fortunat in član uprave dr. Tomaž Vuk

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo