Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 22. redne seje občinskega sveta

Datum: 08.12.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0009/2017-2 Datum: 6. 12. 2017 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

22. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. december 2017, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Statutu Občine Kanal ob Soči – II. branje.
Poročevalec koordinator statutarne komisije (gradivo v prilogi 21. redne seje)

3. Obravnava zaključnega poročila Nadzornega odbora občine Kanal ob Soči o opravljenem nadzoru.
Poročevalec predsednica nadzornega odbora (gradivo v prilogi 21. redne seje)

4. Razprava in sklepanje o Odloku o krajevnih skupnostih – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 21. redne seje)

5. Razprava in sklepanju o Odloku o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 21. redne seje)

6. Razprava in sklepanje o odloku o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – hitri postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Program dela občinskega sveta v letu 2018.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3

9. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predsednica nadzornega odbora Ljudmila Čibej Boltar
- koordinator statutarne komisije Dejan Valentinčič
- predstavnik RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
- TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo