Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 23. redne seje občinskega sveta

Datum: 26.01.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0001/2018-2 Datum: 25. 1. 2018 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

23. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 1. februarja 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave

2. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje in dodatnih znižanjih plačil v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o predlogu Letnega programa GJS ravnanja z odpadki za leto 2018 in 9-mesečnim poročilom o izvajanju GJS za leto 2017
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Poslovniku občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – I. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Odloku o krajevnih skupnostih – I. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanju o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2018
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje sprememb Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1


9. Pravilniku o spremembah Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

11. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

12. Razprava in sklepanje o Letnem programu na socialnem področju za obdobje 2018
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

13. Seznanitev s Programom oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2018-2021
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- vodja režijskega obrata
- ravnateljici javnih zavodov osnovnih šol
- koordinator statutarne komisije
- predstavnik Komunale, d.d.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo