Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Kanal ob Soči za leto 2018

Datum: 27.03.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kanal ob Soči v letu 2018 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014.

Razpis je odprt od dneva objave na spletni strani Občine Kanal ob Soči do vključno 17. aprila 2018 do 10:00 ure.

Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom pri Kristini Marinič, tel. 05/39 81 226, vsak delovni dan, od 8.00 do 12.00 ure.


Razpisna dokumentacija.pdf
Obrazec 1.docx
Obrazec 2.docx
Obrazec 3.docx

Datum objave: 27. 3. 2018