Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 24. redne seje občinskega sveta

Datum: 05.04.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0003/2018-3 Datum: 4. 4. 2018 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18, z dne 19. 1. 2018) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

24. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 12. aprila 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalPotrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 5. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
GRADIVO: 1

2. Informacija o delovanju Zavoda za turizem Dolina Soče in možnost sodelovanja občine Kanal ob Soči z zavodom (vključitev občine v skupno strategijo razvoja turizma in možnosti priključitve Zavodu za turizem Dolina Soče).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017 in Poslovnem in finančnem načrut Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018.
Poročevalec župna (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o predlogu Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018.
Poročevalec župan. (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Uvod rebalans 2018 – predlog
Odlok – rebalans proračuna 2018 – predlog
Sklep – rebalans proračuna 2018 – predlog
Uvod – obrazložitev rebalansa 2018
Splošni del – predlog
Posebni del – predlog
Načrt razvojnih programov 2018-2021 – predlog
Obrazložitve rebalans proračuna 2018 – predlog
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2018 – predlog
Obrazec št. 1
Obrazec št. 2

6. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Naslovna stran
Zaključni račun proračuna
Splošni del
Posebni del
NRP

7. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

8. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cen pomoč na domu za leto 2018 Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

9. Kadrovske zadeve:
– soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka,
– soglasje k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica,
– imenovanje predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Kozara.
Poročevalec KMVVI

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
županVabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- v.d. direktorja Zavoda za turizem Dolina Soče, Janko Humar (k 2. točki dnevnega reda)
- direktorica JSMGG, mag. Iris Podobnik (k 3. točki dnevnega reda)
- direktorica medobčinske uprave, Suzana Konec (k 4. točki dnevnega red

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo