Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 25. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 21.05.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0004/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18, z dne 19. 1. 2018) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

25. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 24. maja 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Poslovniku občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja občinske gospodarske javne službe zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči - skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

7. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku za obračun storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o določitvi cene in subvencije prevoza pitne vode v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

10. Razprava in sklepanje o potrditvi Cenika posebnih storitev Režijskega obrata.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

11. Kadrovske zadeve.
– Imenovanje OVK Občine Kanal ob Soči
Poročevalec KMVVI (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

12. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- direktorica Goriške lekarne Nova Gorica, Ester Košiček (k 2. točki dnevnega reda)
- koordinator Statutarno – pravne komisije, Dejan Valentinčič (k 3. točki dnevnega reda)
- ravnateljici javnih zavodov OŠ Kanal in OŠ Deskle

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo