Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 26. redne seje Občinskega sveta

Datum: 08.06.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0005/2018-3 Datum: 7. 6. 2018 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18, z dne 19. 1. 2018) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

26. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. junija 2018, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Informacija o delovanju Zavoda za turizem Dolina Soče in možnost sodelovanja občine Kanal ob Soči z Zavodom (vključitev občine v skupno strategijo razvoja turizma in možnosti priključitve Zavodu za turizem Dolina Soče)
Poročevalec župan (predstavitev na seji)

2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu 2017 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za Občino Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

3. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 na področju občin: Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, občina Renče-Vogrsko
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3

4. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave
GRADIVO: 1

5. Informacija o sprejetju Poslovnika nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči
GRADIVO: 1, 2

6. Razprava in sklepanje o Odloku o KS v Občini Kanal ob Soči – II. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

7. Razprava in sklepanje o Odloku o pokopališki dejavnosti v Občini Kanal ob Soči – II. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – I. branje
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

9. Razprava in sklepanje o Sklepu o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 2018-2021 za investicijo Vodovod Višji Dol-Hoje in investicijo Postaja za pripravo pitne vode Ročinj
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

10. Kadrovske zadeve
– imenovanje OVK Občine Kanal ob Soči
Poročevalec KMVVI (gradivo v prilogi)

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- v.d. direktorja Zavoda za turizem Dolina Soče, Janko Humar (k 1. točki dnevnega reda)
- direktor Komunale d.d., Darko Ličen (k 2. in 3. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo