Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zelena shema Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Sporočilo

OBVESTILO - Okoljevarstveno dovoljenje

Datum: 26.07.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sporočilo za javnost

Agencija Republike Slovenije je dne 23.7.2018 v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega upravljavcu Salonit Anhovo gradbeni materiali, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, po uradni dolžnosti izdala delno odločbo št. 35406-45/2016-37 o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, spremenjeno z odločbami št. 35406-3/2013-2 z dne 28.2.2013, št. 35406-45/2012-14 z dne 13. 3. 2014 in št. 35406-50/2014-4 z dne 20.10.2014.

Občina Kanal ob Soči je odločbo prejela po elektronski pošti dne 24.7.2018. Rok za vložitev pritožbe zoper odločbo je 15 dni.

Delna odločba št. 35406-45/2016-37, z dne 23.7.2018