Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 2. redne seje občinskega sveta

Datum: 01.03.2019
Vir: Občinska uprava
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0002/2019-2 Datum: 25. 2. 2019 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18, z dne 19. 1. 2018) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

2. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 7. marca 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2019-predlog.
Poročevalec Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST

2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in Predlog sklepa aktivnosti lokalnega energetskega koncepta za leto 2019.
Poročevalec predstavnik GOLEE (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.
Poročevalka direktorica medobčinske uprave (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019.
Poročevalka vodja Centra za pomoč na domu (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 – predlog I. branje.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)

Proračun 2019 – predlog – uvod
Proračun 2019 – predlog – sklep
Sklep o potrditvi DIIPov za investicije uvrščene v NRP
Odlok-Proračun2019-predlog
Splošni del-tabela
Posebni del-tabela
NRP-tabela
Obrazložitve proračuna 2019-predlog
Kadrovski načrt-2019
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2019
Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019
Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2019 prodaja
Obrazec št. 2b – Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2019 prodaja
Letni program športa 2019 – predlog

6. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave.
GRADIVO: 1

7. Premoženjske zadeve:

- Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje
- Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
- Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Rajko Leban, direktor Golee (k 2. točki dnevnega reda)
- Suzana Konec, vodja medobčinske uprave (k 3. točki dnevnega reda)
- Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu (k 4. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 13. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo