Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 5. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 13.06.2019
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0006/2019-2 Datum: 10. 6. 2019 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18, z dne 19. 1. 2018) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/18, z dne 15. 6. 2018) sklicujem

5. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 20. junija 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalZa sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči – 2. branje.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči. Poročevalka Andreja Nanut (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4. Predlog letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov in GJS obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2019 ter devetmesečno poročilo za leto 2018 za Občino Kanal ob Soči.
Poročevalec direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d. Darko Ličen (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Soglasje k Statutu zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
Poročevalka direktorica Goriške lekarne Nova Gorica Ester Košiček (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Soglasje k porabi presežkov prihodkov nad odhodki GE Nova Gorica za leto 2018.
Poročevalec direktor Gasilske enote Nova Gorica Aleš Markočič (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Letno poročilo javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica za leto 2018.
Poročevalec direktor Gasilske enote Nova Gorica Aleš Markočič (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Soglasje k porabi presežkov prihodkov na odhodki za leto 2018 Osnovne šole Kozara.
Poročevalec Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

9. Soglasje k porabi presežkov prihodkov nad odhodki za leto 2018 Glasbene šole Nova Gorica.
Poročevalec Sandi Vrabec, ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Razprava o spremembi Poslovnika in Statuta Občine Kanal ob Soči.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi, statut in poslovni ste svetniki prejeli na konstitutivni seji)
GRADIVO: 1

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (k 4. točki dnevnega reda)
- Ester Košiček, direktorica Goriške lekarne Nova Gorica (k 5. točki dnevnega reda)
- Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (k 6. in 7. točki dnevnega reda)
- Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (k 8. točki dnevnega reda)
- Sandi Vrabec, ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica (k 9. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

julij 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 25. julij vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo