Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Kanal ob Soči

Datum: 24.06.2019
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Občina Kanal ob Soči razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj-sproščenih ali na novo pridobljenih v času do ponovnega razpisa, ki zajema tudi morebitna sproščena neprofitna stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada RS, za katere bo sklad občini dodelil razpolagalno pravico.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu, ki bo na voljo od 24. 6. 2019 do vključno 24. 7. 2019 v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči vsak delovni dan od 8:00 do 15:00.
Obrazec vloge bo na voljo tudi na spletni strani Občine Kanal ob Soči: www.obcina-kanal.si.
Rok za oddajo vlog je vključno 24. 7. 2019.

Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo