Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 6. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 20.09.2019
Vir: Občinska uprava
Rubrika: Sklici sej

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18, z dne 19. 1. 2018) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/18, z dne 15. 6. 2018) sklicujem 6. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 26. septembra 2019, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Akcijskem načrtu ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Občini Kanal ob Soči 2019-2021.
Poročevalka: Astrid Prašnikar, ROS - Inštitut za odgovorni turizem
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Odloku o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu, predlog prvo branje.
Poročevalka: Patricija Cimprič, višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Strategiji za mlade v Občini Kanal ob Soči 2020-2024.
Poročevalka: Nika Testen
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Urbanistični preverbi postavitve javnih parkirišč v Občini Kanal ob Soči in predlog postavitve doprsnih kipov umetnikov v Občini Kanal ob Soči. Poročevalec: Klemen Pavlin, Studio Ur.A.D. urbanizem, arhitektura in design d.o.o.
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019. Poročevalka: Metoda Humar
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

7. Informacija o 6-mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019. (gradivo poslano po pošti 30. 7. 2019)
Poročevalka: Metoda Humar

8. Sklepanje o Spremembi Statuta Občine Kanal ob Soči, predlog drugo branje.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave.
GRADIVO: 1

9. Sklepanje o Spremembi Poslovnika Občine Kanal ob Soči, predlog drugo branje. Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave
GRADIVO: 1

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Tina Gerbec
županja

Koledar dogodkov

julij 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 15. julij vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo