Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 7. redne seje občinskega sveta

Datum: 07.11.2019
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0009/2019-2 Datum: 28. oktober 2019 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

7. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. novembra 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu, predlog drugo branje.
Poročevalka: Patricija Cimprič, višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči, predlog prvo branje.
Poročevalka: Patricija Cimprič, višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020, predlog prvo branje.
Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO:
Uvod
Odlok o proračunu 2020 – predlog
Splošni del proračuna 2020 – predlog
Posebni del proračuna 2020 – predlog
Načrt razvojnih programov 2020-2023 – predlog
Obrazložitve proračuna 2020 – predlog
Proračun za leto 2020 – sklep - predlog
Sklep o potrditvi DIIP-ov za nove investicije v proračunu 2020-predlog
Kadrovski načrt za leto 2020 –predlog
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2020 – predlog
Obrazec št. 1
Obrazec št. 2

4. Razprava in sklepanje o Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči, predlog prvo branje.
Poročevalka: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, predlog prvo branje. Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica.
Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj OŠ Kozara (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči.
Poročevalki: mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle in Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o Pravilniku o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči, predlog prvo branje. Poročevalka: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

9. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Patricija Cimprič, višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (k 1. in 2. točki dnevnega reda)
- Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica (k 5. in 6. točki dnevnega reda)
- mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica Osnovne šole Deskle (k 7. točki dnevnega reda)
- Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica Osnovne šole Kanal (k 7. točki dnevnega reda)

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

junij 2021
P T S Č P S N
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

    

dne 4. julij vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo