Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Javna razgrnitev Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020

Datum: 15.11.2019
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

Občina Kanal ob Soči objavlja javno razgrnitev predloga Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020, ki ga je potrdil občinski svet na 7. redni seji, dne 14. 11. 2019.

Obvestilo o javni razgrnitvi proračuna

Javna razgrnitev bo potekala od sobote, 16. 11. 2019 do vključno ponedeljka, 2. 12. 2019 na spletni strani občine www.obcina-kanal.si ter na sedežu Občine Kanal ob Soči.

Pripombe na predlog proračuna lahko občani posredujejo na sedež Občine Kanal ob Soči izključno v pisni obliki, in sicer osebno ali po pošti na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po e-pošti na naslov obcina.kanal@obcina-kanal.si.

Rok za podajanje pripomb je do vključno ponedeljka, 2. 12. 2019, do 12 ure.

GRADIVO:
Uvod
Odlok o proračunu 2020 – predlog
Splošni del proračuna 2020 – predlog
Posebni del proračuna 2020 – predlog
Načrt razvojnih programov 2020-2023 – predlog
Obrazložitve proračuna 2020 – predlog
Proračun za leto 2020 – sklep - predlog
Sklep o potrditvi DIIP-ov za nove investicije v proračunu 2020-predlog
Kadrovski načrt za leto 2020 –predlog
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2020 – predlog
Obrazec št. 1
Obrazec št. 2

Pripombe in predlogi občinskih svetnikov