Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Datum: 14.01.2020
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo »Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela ve letih 2020 in 2021«, katerega cilji so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 2.900.000,00 EUR od tega 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 913110 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za mlade.

Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od
navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:
• avtonomija mladih,
• neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
• dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
• skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
• prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
• mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
• zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
• dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
• sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:
• Nacionalne mladinske organizacije (NMO),
• Mladinski centri (MC),
• Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela (DNO).

Več informacij je na voljo TU.

* * *-----------------------------------------
Mateja Eržen

Združenje občin Slovenije
The Association of Municipalities of Slovenia
Dunajska 156
1000 Ljubljana
Tel.: 01/230 63 30

www.zdruzenjeobcin.si


------------------------------------

Koledar dogodkov

maj 2021
P T S Č P S N
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 6. maj vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo