Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 2. dopisne seje Občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 09.04.2020
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI Občinski svet Številka: 9000-0005/2020-1 Datum: 6. 4. 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS št. 62/19) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019)sklicujem

2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo v četrtek, 16. 4. 2020, od 9. ure do 12. ure z naslednjim dnevnim redom:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – predlog prvo branje.
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o Odloku o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Kanal ob Soči – predlog prvo branje.
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba - predlog prvo branje.
GRADIVO: 1

V skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) lahko člani svojo odločitev ZA ali PROTI sporočijo

- po telefonu na št. 05 398 12 00 - Valentina Velišček ali po e-pošti (obcina.kanal@obcina-kanal.si).

Morebitne pripombe na vsebino Odlokov, ki so predmet dnevnega reda, nam sporočite po e-pošti (obcina.kanal@obcina-kanal.si) najkasneje do 16.4.2020. Po prejemu pripomb bomo pripravili zapisnik dopisne seje občinskega sveta, ki vam ga bomo poslali v potrditev.


OBRAZLOŽITEV:
Republika Slovenija je v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih, 12. marca 2020, razglasila epidemijo zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom COVID - 2019. Izdana je bila Odredba o razglasitvi epidemije ter aktiviran državni načrt, ki med drugim navaja, da je ključni preventivni ukrep za zajezitev širjenja koronavirusa, omejevanje socialnih stikov. Glede na obveznosti Občine Kanal ob Soči ter na podlagi njenega Poslovnika, bi morala biti sklicana izredna seja sveta za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ki so navedene zgoraj s točkami, ki pa jo bo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja nalezljivega virusa nadomestila dopisna seja po zgornjih navodilih.
Svetniki ste se z odgovorom na vprašanje županje glede organizacije dopisnih sej občinskega sveta v času izrednih razmer, večinoma strinjali, pri čemer bomo seje občinskega sveta, tako kot je bilo že navedeno v poslanem dopisu, sklicevali le za neodložljive zadeve.


Lepo pozdravljeni.Tina Gerbec
županjaPoslano:
- člani občinskega sveta

Priloge:
- vabilo
- gradivo

Koledar dogodkov

oktober 2020
P T S Č P S N
    1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

dne 22. oktober vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo