Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zelena shema Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Lokalne volitve 2018

Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov.Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.
Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Župan Občine Kanal ob Soči je razpisal Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2018 z dne, 27.7.2018.
Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

VLOŽENE KANDIDATURE

Župan
Občinski svet


SPREJETI AKTI

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči, Uradni list št. 50/2018 z dne, 20.7.2018.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2018, Uradni list RS št. 50/2018 z dne 20.7.2018.

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika OVK

Kontakti OVK

OBVESTILA

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe
Navodilo zaupnikom na lokalnih volitvah
Obrazec - Predlog zaupnika kandidature/liste kandidatov
Poziv za predlaganje članov volilnih odborov
Rok za predložitev predlogov pri občinski volilni komisiji je do četrtka, 13. 9. 2018, do 16. ure osebno na občini Kanal ob Soči, po pošti z datumom oddaje na pošto 13.9.2018 ali po elektronski pošti dne, 13.9.2018 do 24. ure.
Obrazec za kandidate volilnih odborov + Izjava
Sklep o številu podpore volivcev za župana in KS
Sklep o številu podpore volivcev za občinski svet
Obvestilo o številu podpore za občinski svet
Razlaga spolnih kvot 70.a člen ZLV


OBRAZCI ZA VOLITVE ŽUPANA

Podpora kandidaturi za župana
Kandidatura za župana
Soglasje
Zapisnik o delu politične stranke

OBRAZCI ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Podpora kandidaturi za člana za občinski svet
Kandidatura za člana za občinski svet
Soglasje
Zapisnik o delu politične stranke

OBRAZCI ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Obrazec KS 3 - Soglasje kandidata
Obrazec KS 4 - Seznam volivcev za določanje kandidatov za člane sveta KS
Obrazec KS 5 - Zapisnik o delu organa politične stranke
KS Anhovo Deskle, ki jo je določila politična stranka
KS Anhovo Deskle, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Avče, ki jo je določila politična stranka
KS Avče, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Kal nad Kanalom, ki jo je določila politična stranka
KS Kal nad Kanalom, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Kambreško, ki jo je določila politična stranka
KS Kambreško, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Kanal, ki jo je določila politična stranka
KS Kanal, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Levpa, ki jo je določila politična stranka
KS Levpa, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Lig, ki jo je določila politična stranka
KS Lig, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Ročinj - Doblar, ki jo je določila politična stranka
KS Ročinj - Doblar, ki so jo določili volivci s podpisovanjem


DRUGA OBVESTILA

Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu MOST v času volilne kampanje
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest
Politične stranke oz. organizatorji volilne kampanje naj vlogo dostavijo do ponedeljka, 8. 10. 2018 do 12.00, osebno v tajništvo občine, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali pošljejo po elektronski pošti:
Obvestilo o organizatorju volilne kampanje
Sklep o določitvi volišč

ZAPISNIKI SEJ OVK

Zapisnik 1. seje
Zapisnik 2. seje
Zapisnik 2. korespondenčne seje. Priloga -Seznam imenovanih članov volilnih odborov