Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Občinska uprava

Občinsko upravo Občine Kanal ob Soči je ustanovil občinski svet z odlokom, kot enovito občinsko upravo.

Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave.

Naloge in pristojnosti uprave Občine Kanal ob Soči

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijske, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih in sicer:

 • opravlja strokovno in administrativno delo za občinski svet, občinske organe in njihova delovna telesa,

 • pripravlja in izvršuje odloke, odredbe, pravilnike, navodila in druge akte,

 • izvršuje zakone in druge predpise države, ki se nanašajo na področja pristojnosti občine,

 • odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji,

 • spodbuja in usmerja družbeni razvoj,

 • zagotavlja opravljanje javnih služb,

 • opravlja strokovne, organizacijske in druge naloge za župana, nadzorni odbor, mestni svet in njegove odbore ter strokovne komisije in pripravlja ustrezna gradiva,...


 • Dejavnosti občinske uprave

 • V okviru pravic in dolžnosti samoupravne lokalne skupnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih določenih z zakonom in tem odlokom.

 • Opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov, podzakonskih aktov, statuta občine in drugih občinskih predpisov.

 • Opravlja svoje delo po pravilih stroke. Pri svojem delu mora ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam.


 • Delo občinske uprave je javno.

  Koledar dogodkov

  maj 2021
  P T S Č P S N
       

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

        

  dne 6. maj vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • defibrilatorji
  • Evropski teden mobilnosti
  • zaposlitveni_portal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • odbojkarski klub saloit anhovo