Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020

 • Aktivni mladi
Zelena shema

Direktor občinske uprave

Nives Prijatelj, univ.dipl.ing.gr.
Direktorica občinske uprave

Trg svobode 23, 5213 Kanal
Tel. služba: (05) 3981200
Faks: (05) 3981223
Elektronski naslov: nives.prijatelj@obcina-kanal.si

Nives

Pristojnosti direktorja občinske uprave:

 • vodi, organizira, koordinira in nadzira delo občinske uprave,

 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi in drugimi organi ter organizacijami v občini,

 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske uprave za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,

 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,

 • vodi projektne skupine,

 • organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za občinski svet,

 • opravlja druge naloge določene z zakoni in in predpisi občine ter po odredbi ali pooblastilu župana.


 • Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan.
  Koledar dogodkov


  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • odbojkarski klub saloit anhovo