Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

18.12.2008

Ureditev obrtne cone v Občini Kanal ob Soči

Kdaj lahko v občini pričakujemo ureditev obrtne cone ali jo bomo sploh imeli.

Pri iskanju lokacij za obrtne cone v preteklih letih je občina naletela na ovire zaradi geografskih značilnosti – ozka dolina, ki ne nudi veliko možnosti večjih površin prostih stavbnih zemljišč.  Vsi poskusi v preteklih letih za ureditev obrtne cone v občini so se zaključili z ugotovitvijo, da je dovolj prostih zemljišč v Anhovem, katerih lastnik je podjetje Salonit Anhovo; s komunalno opremo, ki je za podjetje Salonit Anhovo dobro urejena, tudi ne bi smelo biti večjih težav. Podjetje Salonit Anhovo je veliko prostih kapacitet v obstoječih objektih že oddalo v najem drugim podjetnikom.
V okviru projektne pisarne RRA Severne Primorske, Regijske razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica (Občina Kanal ob Soči je soustanoviteljica RRA in agencijo sofinancira) se pripravlja projekt »Obrtna cona Anhovo«, katerega sofinancira tudi občina.
Zasnova omenjenega projekta je sledeča: Podjetje Salonit Anhovo je lastnik obrtne cone. Občina bo, preko RRA, kandidirala na razpisih za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, s katerimi bo financirala ureditev in komunalno opremo obrtne cone, in z njo kasneje upravljala.
Občina bo obrtno cono vnesla tudi v občinski prostorski načrt, ki je v izdelavi.

Vprašanje nam je poslal Zoran Milošević iz Kanala

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo