Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

24.02.2009

Problematika dela krajanov Plavi nad želežniško progo (del Vojkove ulice nad Karlinco)

1. V vas je  zaradi nizkih podhodov pod želežniško progo možen dostop le z osebnimi vozili in z traktorjem z prikolico do največ 4 m3 ter z najmanjšimi kamioni.  Kamion npr naložen z opeko ne more v vas, prav tako v vas ne pride hruška ali npr gasilsko vozilo. To ima za posledico večkratno ročno prekladanje vseh vrst tovorov in s tem bistveno  več napora in večje stroške pri kakršni koli investiciji.
Menim, da bi se dalo problematiko najenostavneje rešiti z poglobitvijo podhoda pri Đanitu oz z ureditvijo dostopa iz smeri podhoda za Zamedveje. S tem bi se odprla tudi zazidalna zemljišča (za razne namene) in možnost razvoja kraja.
Odgovor
Prehodi pod železniško progo so na parcelah katerih so lastnik Slovenske železnice. Vlogo, v kateri bomo navedli vaš predlog bomo posredovali lastniku Slovenskim železnicam in jih zaprosili, v kolikor je za njih sprejemljiva rešitev, za projektne pogoje in soglasje.

2. Pretežni del vasi je brez možnosti dostopa do interneta, da o internetni telefoniji oz televiziji niti ne govorimo. Sam vlagam vloge na internetne ponudnike že cca 3 leta (večkrat letno) a žel neuspešno saj ni tehničnih možnosti.
Telekomov tehnik je svetoval, da bi bila razmeroma elegantna rešitev optični kabel od Deskel do Plavi (v jašku poleg že obstoječega optičnega kabla ob želežniški progi) z  odcepi v Ložicah in Plaveh. S tem bi dolgoročno rešili problematiko širokopasovnega dostopa do interneta v zaselkih ob progi (Ložice, Plave, Zamedveje, Prilesje).
Odgovor
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 18. redni seji, ki je bila dne 23.09.2008, obravnaval in sprejel Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Občin Kanal ob Soči in Tolmin. V Načrtu so obravnavane bele lise, to so območja kjer širokopasovni priključki niso omogočeni oziroma območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni priključki. Na seznam belih lis so na območju Občine Kanal ob Soči tako uvrščena naselja Doblar, Kal nad Kanalom, Kambreško, Levpa, Lig, Plave, Seniški Breg, Ukanje in Zapotok.
V letu 2008 je Regijska razvojna agencija za obe občini pripravila razpis za izbor izvajalca za izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežji na območju belih lis. Izvajalec ni bil izbran, saj je edina prejeta ponudba presegala zagotovljena sredstva.
V letošnjem letu se pripravljamo za prijavo na ponovni razpis Ministrstva za gospodarstvo.
Hkrati vas obveščamo, da smo vašo pobudo posredovali na Telekom Slovenije. Odgovor vam bomo posredovali.

Vprašanje nam je poslal Marjan Drnovšček iz Plavi

Koledar dogodkov

avgust 2020
P T S Č P S N
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 9. avgust vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo