Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

14.06.2011

Gradnja jaška

Sporočilo:

Spoštovani g. župan

Pišem vam, ker bi rad dobil odgovor na nekaj vprašanj v zvezi z gradnjo
jaška nasproti naše hiše, v katerem je povratni ventil na vodovodu, ki
prihaja iz Anhovega in sicer

1.) Kdo je določil mesto gradnje?
Jašek je namreč točno nad izvirkom vode,katerega so uredili že leta 1936.Zizkopom so prebili plast nabite gline(cca 60 cm) tako da se je količina vode prepolovila.
2.) Jašek je nestrokovno zgrajen. V njem je cca 1,5m vode.tako da je
praktično neuporaben.Pri zasipanju se je uporabljal materijal ki mza to ni
primeren.Med drugim tudi stružen asfalt(baje tisti ob obnovi ulice in
mosta v Desklah). To nad vodni vir ne sodi in prepričan sem, dase tudi vi kot zdravstveni delavec s tem strinjate.

Lep pozdrav, Oskar Vodičar

Eletronska pošta : oki.vodicar@siol.net


Odgovor:

Obravnavani jašek je bil zgrajen v skladu s projektno dokumentacijo in v dogovoru z lastnikom parcele. Občina Kanal ob Soči ima podatke o vseh izdanih vodnih dovoljenjih za izkoriščanje vodnih virov, ki so bila izdana fizičnim osebam na teritoriju občine. Da obstaja na tem mestu izvir vode, Občina Kanal nima podatkov, niti ni bilo izdano vodno dovoljenje. Sklepamo, da o vodnem viru ni bil seznanjen lastnik parcele, v nasprotnem primeru bi nas na to opozoril.
V kolikor se izkaže, da jašek zaliva podtalnica, bo potrebno to sanirati - urediti odtok ali pa jašek zatesniti.
Material, ki je bil uporabljen za nasutje, je bil tja napeljan na željo lastnika parcele.
Soglašamo, da rezkani asfalt ne sodi na vodni vir. Če se vodni vir res izkorišča, se voda ne uporablja v prehrambene namene. Stavba na Srebrničevi ulici 2 v Desklah je priključena na javni vodovod s kvalitetno pitno vodo.

Pripravil:
Vinko Medvešček
Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo