Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

08.03.2012

Ustreznost  pitne vode v Ročinju

Vprašanje:

Spoštovani!

Zanima me, zakaj je voda v Ročinju tako klorirana. Za pitje sploh ni
primerna, saj vonj po kloru prav reže v nosnice. Perilo po pranju
močno diši po kloru. Danes sem skuhala testenine, ki so imele okus in
vonj po kloru.

Hala za odgovor in čimprejšnje ukrepanje.

Lep pozdrav.

Barbara Raholin
Eletronska pošta : barbara.raholin@siol.net Vaše sporočilo :

Ročinj, 03.03.2012

Odgovor

Spoštovani,

Občina Kanal ob Soči, Režijski obrat, je upravljavec vodovodnega sistema Ročinj. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja upravljavec notranji nadzor nad vodovodom po sistemu HACCP. Dezinfekcija pitne vode se izvaja s klorovim preparatom (natrijev hipoklorit, NaOCl). Skladno z Dokumentom o notranjem nadzoru izvaja upravljavec stalne meritve vsebnosti preostalega prostega klora v pitni vodi in o tem vodi zahtevane evidence. Inštitut za varovanje zdravja priporoča, da naj vsebnost preostalega prostega klora v vodovodnem omrežju po opravljeni dezinfekciji znaša od 0,3 do 0,5 mg/l, lahko pa je tudi nižja, če glede na okoliščine upravljavec zagotavlja stalno mikrobiološko skladnost pitne vode. Preostali prosti klor je pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in dokaz, da je voda varna. Na vodovodnem sistemu Ročinj se dozira takšna količina dezinfekcijskega sredstva, da znaša koncentracija prostega klora od 0,20 do 0,25 mg/l. V primeru takšne koncentracije pa pitna voda nima vonja in okusa po kloru.
Nikoli pa ne moremo izključiti izrednih dogodkov, med katere spada tudi povečana koncentracija prostega klora v pitni vodi. Do povečane koncentracije prostega klora največkrat pride ob dostavi svežega dezinfekcijskega sredstva, vendar se to v enem do dveh dneh normalizira. Izjemoma je lahko vzrok povečane koncentracije okvara na dozirni napravi. Takrat pa so zelo pomembne takojšnje informacije, ki jih uporabniki posredujejo upravljavcu.
Zato še enkrat ponavljam: zelo važne so takojšnje informacije porabnikov pitne vode upravljavcu, da lahko le-ta preveri stanje in po potrebi čimprej ustrezno ukrepa.

Pripravil:
Vinko Medvešček

Koledar dogodkov

avgust 2020
P T S Č P S N
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 9. avgust vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo