Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

13.08.2013

Varčevanje s pitno vodo

Vprašanje:

Ime in Priimek : Simon
Eletronska pošta : Canyon.audio@siol.net

Zanimivo, občina med bogatejšimi s pitno vodo v Sloveniji pa prva razglasi pomanjkanje, nedopustno, kaj dela režijski obrat?

lp
Simon

Odgovor:

Občina Kanal bogata s pitno vodo?

Največji vodni vir v občini je Kajža z minimalno izmerjenim pretokom 5 litrov na sekundo. Hkrati pa precejšen del občine Kanal nima zgrajenega javnega vodovoda (KS Levpa, KS Kal nad Kanalom, KS Lig), predvsem iz razloga, ker na tem območju ni zadostnega vodnega vira. Novozgrajeni vodovod Kal nad Kanalom se napaja iz vodovodnega sistema v občini Nova Gorica.
Občina Kanal ob Soči je z namenom zagotavljanja zadostnih količin pitne vode izvrtala 5 kaptažnih vrtin, izkoriščajo se 3, 2 sta suhi.

Občina Kanal ob Soči ni razglasila pomanjkanja pitne vode, občina oz. Režijski obrat kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je uvedel potrebne ukrepe skladno s svojo osnovno nalogo, nemoteno oskrbo vseh porabnikov s pitno vodo. Ukrepi so bili potrebni, ker je zaradi suše prihajalo do prekomerne porabe vode iz vodovoda in posledično do motenj v oskrbi višje ležečih porabnikov.
Občina Kanal oskrbuje porabnike s pitno vodo iz zajetij, ki ob racionalni porabi z nekaj izjemami zadostujejo za normalno oskrbo prebivalstva tudi sušnem obdobju. Normalna oskrba oz. poraba pomeni 150 l vode na osebo na dan.

Kaj je pri vsem tem nedopustno?
Nedopustno je, da je porabniku pitne vode prekinjena dobava te dobrine zaradi sebičnosti, objestnosti, neodgovornost ali brezbrižnosti  soseda, sokrajana, nemalokrat celo znanca ali prijatelja. Do motenj v dobavi pitne vode na posameznih območjih prihaja ob konicah predvsem zaradi nekontrolirane nenamenske porabe pitne vode (zalivanje brez nadzora, polnjenje bazenov .....).

Kaj dela Režijski obrat?
Režijski obrat poleg vsega ostalega, v občini Kanal izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Da ne bom dolgovezil, uvedeni omejitveni ukrep pomeni, da Režijski obrat opravlja svoje delo.
Režijski obrat je upravljavec vodovodnih sistemov v občini Kanal ob Soči. Vodovodni sistemi pa so različni: od dotrajanih do novozgrajenih. Upravljavec se trudi tekoče odkrivati odpravljati napake na vodovodnih sistemih, da so izgube zaradi puščanja čim manjše. Ne bom razlagal, koliko vodovodov je občina Kanal v 20 letih obnovila in zgradila.


Pripravil:

Vinko Medvešček, vodja RO
Koledar dogodkov

avgust 2020
P T S Č P S N
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 9. avgust vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo