Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

27.06.2018

Varstvo otrok

Vprašanje

Vaše sporočilo : Spoštovani

Bliža se konec šolskega leta in veliko staršev čaka nova velika skrb, kam dati šolskega otroka v času šolskih počitnic. Veliko staršev nima babic in svojcev tako, da je ta ovira kar velika. Organizacija tega varstva je v občini na zelo nizki ravni oziroma je sploh ni.
Smešno je da OŠ Kanal organizira varstvo za 5 dni in še to če... Ostale dni naj pač otroka damo v skrinjo ali v kontejner kar je pač bližje.
Tako smo starši primorani voziti otroke v Novo Gorico ali še dalj. Pač 3X na dan v Gorico, da so počitnice lepše.

Očitno šolniki še niso dojeli, da bi se morali v vseh teh letih tudi kaj prilagoditi. Veliko bi še lahko pisal o vrtcu in varstvu, do 16h. Obstajajo dnevne dirke iz Vrtojbe do vrtca Kanal, da lahko otroka pravočasno prevzameš.  **Groza**  Ogromno staršev dela v Gorici ali Šempetru najmanj do 15h. Sedaj pa naj si kdo izračuna kako naj pride v 45 minutah iz Šempetra do vrtca Kanal. To pišem tudi v imenu ostalih staršev.

Kakorkoli glede na to, da so otroci naš bodoči up to ne more biti ravno v ponos osnovnima šolama in strokovnim sodelavkam. Kot odgovornemu vas sprašujem kaj se bo naredilo na tem področju?

Vaš zvesti sokrajan

LPOdgovor

Spoštovani!
Verjameva, da varstvo otrok med počitnicami zaradi različnih razlogov povzroča nekaterim staršem težave, vendar misliva, da to ni izključno stvar šolstva, ampak sodobne družbe in odnosov, ki v njej prevladujejo.
Najprej se je potrebno zavedati, da noben pravni akt ne nalaga šoli organizacije počitniškega varstva. Tako je dikcija "Smešno je da OŠ Kanal organizira varstvo za 5 dni in še to če ... Očitno šolniki še niso dojeli, da bi se morali v vseh teh letih tudi kaj prilagoditi." za šolo celo žaljiva. Posamezen starš od šole pričakuje (bolje rečeno zahteva), kar ni niti v njeni pristojnosti niti v njenih nalogah. Š O L A je med 1. 9. in 24. 6., potem so POČITNICE. Pa o tem ne bova pisali, ker sva prepričani, da tak način komunikacije ni pravi, niti na tej ravni nismo kompetentni sogovorniki.
Ne moreva pa mimo dejstev:
Šola Kanal že nekaj let ponuja staršem 1. triade nadstandardno storitev, ki je za starše celo brezplačna. Starši pa lahko za te dneve naročijo za otroka celo vse obroke hrane. Povejte, koliko šol v Sloveniji nudi ta nadstandard?
Žal pa vpis otrok ni tak, kot bi pričakovali. V preteklih šolskih letih smo načrtovali celo dve izvedbi, a smo zaradi premajhnega števila prijav vsakokrat skrčili v 1 teden. Letos smo (na osnovi izkušenj iz preteklosti) na svetu staršev tudi dorekli, da bomo varstvo z ustvarjalnicami izvajali zgolj 1 teden. Poleg tega smo že lani sprejeli sklep, da bomo letos varstvo zagotovili od 8.00 do 16.00 (v preteklosti do 13.00 ali 14.00); sprememba je nastala na osnovi pobude staršev. Večjega obsega šola ne zmore.
Žal pa se nam je v preteklih letih dogajalo tudi to, da se od prijavljen učencev cca 25 % otrok dejavnosti ni udeležilo; od teh letno 2–3 brez predhodne odjave. Posamezne dneve smo tako imeli le 4 otroke. O racionalnosti oz. neracionalnosti lahko presojate sami.
In še podatek: za letošnje počitnice smo prejeli zgolj 10 prijav. OŠ Deskle je lani v sodelovanju z Zavodom VseUk pripravila počitniški program za učence (dejavnosti in prehrana), vendar je le-ta odpadel zaradi premajhnega števila prijav.
Šola, ena ali druga, pa nudi med počitnicami prostor tudi drugim izvajalcem, ki za otroke med počitnicami organizirajo različne dejavnosti. V naši občini imamo namreč tudi osebe, ki poleti izvedejo ZASTONJ teden dejavnosti, robotiko, programiranje (če navedeva zgolj dejavnosti zadnjih par let), športne aktivnosti. Tudi tukaj imamo, po najinih podatkih, udeležbo daleč POD razpisanimi kapacitetami.
Pripomba krajana se nanaša tudi na obratovalni čas vrtca. Z vidika obeh šol sta lahko vrtca odprta tudi do 17.00 ali še dlje, upoštevaje dejstvo, da po veljavnem zakonu dnevni program traja od šest do devet ur, in v kolikor so izpolnjeni vsi ostali pogoji. Med slednje poleg želje staršev po daljšem »varstvu« v vrtcu sodijo predvsem človeški viri in materialna podlaga oz. financiranje.
Zanimivo je, da se v Kanalu vsako leto vsaj 1x pojavi kdo od staršev (ali skupina) s potrebo oz. željo po daljšem odpiralnem času vrtca, ko pa prosimo starše, da nam vložijo pisno vlogo, se le-ti ne odzovejo z vlogo, pač pa le z govoricami. Naj navedem samo primer lanskega leta, ko sem bila osebno prisotna, ko je moja pomočnica staršem podala odgovor, da "pričakujemo PISNE vloge, potem pa se bomo o predlogu dogovarjali z občino". Kljub pričakovanju, da bomo prejeli vsaj 5 vlog, temu ni bilo tako. To lahko potrdijo tudi na občini, saj so bili s pobudo seznanjeni in z g. županom sva se dogovorila, da pred odločitvijo za nov poslovni čas vrtca počakamo na vloge. Avtor prispevka navaja, da to piše "tudi v imenu ostalih staršev". Zakaj se ti starši niso odzvali naši pobudi septembra? Glede na vsakoletne izkušnje tudi letos v jeseni pričakujemo podobna vprašanja. Z naše strani bodo dobili čisto enak odgovor kot lani, tj. – v kolikor bomo prejeli pisne vloge, se bomo z občino dogovarjali o podaljšanju odpiralnega časa vrtca.
V Vrtcu Deskle problematika obratovalnega časa vrtca do sedaj še ni bila izpostavljena ne na roditeljskih sestankih ne na svetu staršev. Kar se tiče poslovanja vrtca med poletnimi počitnicami, pa se pri nas vsako leto oblikuje urnik po posvetovanju s starši. Na zadnjem roditeljskem sestanku starši izrazijo potrebe po varstvu in temu se prilagodimo.
Že vsa leta pa nudita vrtca v Občini Kanal ob Soči staršem možnost nepravočasnega prevzema otrok;
to je prevzem po 16. uri. Skladno s sklepom občine je storitev plačljiva.
Ob tem je pomembno navesti podatek, koliko ur prisotnosti v vrtcu sodi v javno službo. Ministrstvo na svoji spletni strani navaja: "Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška, ki nastane in ga izračuna vrtec."

Ravnateljici OŠ Kanal in OŠ Deskle

Koledar dogodkov

avgust 2020
P T S Č P S N
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 9. avgust vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo