Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Prijavni obrazec

Vzorec pogodbe

Vloge morajo biti predložene do 28. 6. 2021 do 12. ure, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine!