Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Izjava o dostopnosti

Občina Kanal ob Soči se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.obcina-kanal.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, v nadaljevanju ZDSMA (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O).

Spletno mesto www.obcina-kanal.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Na spletni strani so na več mestih povezave do dokumentov v zapisu PDF (skeniran Adobe Acrobat). Dostopnost dokumentov v zapisu PDF je lahko problematična za slepe, ki uporabljajo bralnik zaslona. Dokumenti v zapisu PDF so lahko manj dostopni ali nedostopni zaradi pridobivanja dokumentov iz različnih virov, tudi od tretjih oseb, ter zaradi raznolikih tehničnih načinov izdelave teh dokumentov (ocena nesorazmernega bremena).

V primeru, da določene vsebine, ki jih potrebujete, trenutno niso dostopne, vas prosimo, da pišete na naslov 

Obvestila o primerih neskladnosti z dostopnostjo spletišča sprejemamo na elektronski naslov . Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: .

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Za vse ostale informacije povezane z dostopnostjo spletišča se obrnite na:

Občina Kanal ob Soči
Glavna pisarna
Trg svobode 23
5213 Kanal

e-pošta: 
telefon: (05) 39 81 200

Ta izjava je bila pripravljena 14. aprila 2023 na podlagi samoocene.