Na vsebino

Oskrba s pitno vodo

Občina Kanal ob Soči, kot lastnik komunalne infrastrukture, upravlja z vodovodi, ki so v njeni lasti, preko lastnega Režijskega obrata.
Režijski obrat upravlja z 29 vodovodnimi sistemi, iz katerih se zagotavlja pitna voda 84,8 % uporabnikom na območju občine. V večini vodovodnih sistemov je zdravstvena ustreznost pitne vode zagotovljena z dezinfekcijo z natrijevim hipokloritom.  Dezinfekcija je v HACCP načrtih opredeljena kot kritična kontrolna točka in se kot taka tudi redno (v skladu s HACCP načrtom) kontrolira. V nekaterih vodovodnih sistemih dezinfekcija ni urejena, zato je za vodo, ki se uporablja v prehrambene namene, potrebno stalno prekuhavanje.


Dejavnosti na tem področju so:

- distribucija pitne vode,
- redno vzdrževanje vodovodnih sistemov, objektov in naprav,
- odčitavanje in redna menjava vodomerov,
- priprava in izvajanje HACCP sistema,
- obveščanje uporabnikov.

 Tehnični pravilnik o javnem vodovodu

 

Cenik storitev (od 1.12.2021)

Elaborat

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

 

-  Cenik komunalnih storitev Režijskega obrata (od 1. 3. 2022)

Cenik komunalnih storitev

-  Cenik komunalnih storitev Režijskega obrata (od 1. 12. 2020)

Cenik komunalnih storitev

 

Več informacij o pitni vodi, priporočil in navodil najdete tudi na spletni strani Pitna voda in Komunala.info.

Obvestila o oskrbi s pitno vodo

27. 10. 2023 / Oskrba s pitno vodo
14. 10. 2023 / Oskrba s pitno vodo
25. 04. 2023 / Oskrba s pitno vodo
07. 04. 2023 / Oskrba s pitno vodo
31. 01. 2023 / Oskrba s pitno vodo
30. 11. 2022 / Oskrba s pitno vodo
Prikaži več