Na vsebino

Investicije in vzdrževanje

Ograditev tržnice v Kanalu marec 2023 - marec 202324.378,00€
Ureditev stopnišča na pešpoti v Gorenje Deskle november 2022 - november 202216,00€
Sanacija podpornega zidu in mreže na igrišču v Avčah oktober 2022 - oktober 202287.000,00€
Utrditev in preplastitev parkirišča pri pokopališču in dostopne ceste na Srednjem v dolžini 100m oktober 2022 - oktober 202217.000,00€
Prenova občinske fasade september 2022 - oktober 202285.578,62€
Sanacija podpornega zidu na relaciji Rodež - Gorenje Deskle v dolžini 22m september 2022 - september 202210.000,00€
Obnova grajskega portona v Kanalu september 2022 - september 20227.000,00€
Izgradnja podpornega zidu dostopne ceste v Ročinju september 2022 - september 202242.000,00€
Ureditev parkirišča pri OŠ v Kalu nad Kanalom avgust 2022 - avgust 202232.000,00€
Dozidava vrtca v Desklah julij 2022 - marec 2023126.260,59€
Utrditev roba parkirišča in postavitev ograje pri Zdravstvenem domu v Kanalu julij 2022 - oktober 202218.000,00€
Asfaltacija vozišča pri OŠ Deskle v dolžini 65m julij 2022 - julij 202210.000,00€
Delna prenova športnega igrišča v Ročinju julij 2022 - julij 202227.979,92€
Nižanje in sanacija vozišča na Robidni Breg v dolžini 110m julij 2022 - julij 202236.000,00€
Prenova fasade zdravstvenega doma v Kanalu junij 2022 - avgust 2022128.243,73€
Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Paljevem junij 2022 - junij 202223.000,00€
Ureditev parkirišča in dostopne ceste v kamp v Kanalu junij 2022 - junij 202263.000,00€
Utrditev brežine na Pušnem maj 2022 - maj 202215.000,00€
Prenova razsvetljave tenis igrišča v Desklah maj 2022 - maj 202216.257,72€
Sanacija plazu pred Levpo april 2022 - april 202270.000,00€
Sanacija podpornega zidu lokalne ceste in kala v Ilovici marec 2022 - marec 202211.000,00€
Utrditev krivine v Krstenicah februar 2022 - februar 202210.000,00€
Ureditev ekološkega otoka pri tržnici v Kanalu februar 2022 - februar 20223.000,00€
Postavitev varnostne ograje nad vasjo Ukanje v dolžini 100m februar 2022 - februar 20224.200,00€
Postavitev varnostne ograja pred Avšjami december 2021 - december 202117.000,00€
Ureditev pločnika na relaciji pri HE Plave december 2021 - december 202173.000,00€
Ureditev parkirišča ob poslovilni vežici v Ročinju december 2021 - december 202121.500,00€
Utrditev in asfaltacije ceste na Močilih december 2021 - december 202119.000,00€
Utrditev in razširitev ceste na Goljevici november 2021 - november 202152.000,00€
Sanacija podpornega zidu na Gregorčičevi ulici v Kanalu november 2021 - november 202111.000,00€
Menjava strešne kritine na Galeriji Rika Debenjaka ter barvanje fasade. oktober 2021 - november 202129.196,82€
Dobava materijala za betoniranje ceste v Potravno oktober 2021 - oktober 20216.000,00€
Razširitev ovinka na Gorenjem Polju oktober 2021 - oktober 20217.000,00€
Ureditev rešetke v Ligu oktober 2021 - oktober 202122.000,00€
Sanacija podpornega zidu na relaciji Dol - Cvetrež oktober 2021 - oktober 20217.500,00€
Razširitev in ureditev vozišča v Bodrežu oktober 2021 - oktober 202122.000,00€
Utrditev in preplastitev vozišča na relaciji Krajc - Koprivišče v dolžini 180m september 2021 - september 202122.000,00€
Ureditev serpentine v Britofu v dolžini 130m september 2021 - september 202163.000,00€
Preureditev 2. nadstropja Garllatijeve hiše september 2021 - marec 202278.646,74€
Utrditev in preplastitev vozišča na relaciji Morsko - Kanalski Vrh v dolžini 170m september 2021 - september 202119.000,00€
Sanacija zidu in razširitev vozišča v Bodrežu avgust 2021 - avgust 202125.000,00€
Asfaltacija vozišča v Trščakih v dolžini 140m avgust 2021 - avgust 202116.000,00€
Ureditev ekološkega otoka v Ligu avgust 2021 - avgust 202113.500,00€
Utrditev vozišča na Gregorčičevi ulici v Kanalu julij 2021 - julij 20213.500,00€
Utrditev vozišča in ureditev odvodnjavanja v Avščku julij 2021 - julij 20215.000,00€
Razširitev uvoza v Močila (KS Kambreško) julij 2021 - julij 202146.000,00€
Dobava meterijala za betoniranje ceste v Potravno julij 2021 - julij 202115.000,00€
Postavitev prikazovalnika hitrosti v Kanalu junij 2021 - junij 20215.590,00€
Razširitev priključka v Močila junij 202138.698,23€
Ureditev ceste na Goljevici junij 202132.356,91€
Preplastitev vozišča na Bevkovi ulici v Gorenjih Desklah junij 2021 - junij 20217.500,00€
Kolesarski poligon Ložice junij 2021 - julij 202142.834,00€
Ureditev odvodnjavanja na Staničevi in Partizanski ulici v Kanalu junij 2021 - junij 20218.000,00€
Sanacija plazu v Ajbi maj 202125.870,00€
Postavitev varnostne ograje v Doblarju maj 20212.476,00€
Ureditev roba vozišča na Rogu maj 20212.239,00€
Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije in preplastitev ceste v Morsko maj 202179.615,98€
Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije in preplastitev ceste v Morsko maj 2021 - maj 202179.615,98€
Sanacija propusta v Podklancu april 20218.975,00€
Odstranitev nevarne skale v Ajbi april 20212.818,00€
Ureditev ceste na relaciji Kambreško - Podklanc april 202114.468,00€
Ureditev brežine v Anhovem marec 20212.320,00€
Izdelava skalometa priključku ceste v Kostanjevico marec 202121.000,00€
Zaris talnih označb v Desklah marec 20212.573,00€
Ureditev prehoda za pešce v Kanalu marec 20217.388,00€
Ureditev robne krone in postavitev varnostne ograje v Doblarju marec 20213.315,00€
Postavitev varnostne ograje v Doblarju v dolžini 140m marec 20218.114,00€
Ureditev struge potoka v Kanalu marec 20212.305,00€
Obsekovanje razstlinja pod Vojkovo ulico v Kanalu marec 20214.544,00€
Postavitev varnostne ograje na relaciji Avče – žel. postaja Avče februar 20212.500,00€
Postavitev stacionarnega radarja v Ročinju januar 202125.000,00€
Postavitev stacionarnega radarja v Plavah januar 202115.000,00€
Gradnja komunalne infrastrukture v Prilesju januar 2021241.405,81€
Ureditev komunalne infrastrukture v Ročinju januar 202170.000,00€
Tehnološka voda Kanalski Vrh januar 2021176.210,38€
Obnova strehe šolske stavbe v Desklah januar 2021 - avgust 202156.331,29€
Sanacija kuhinje vrtca Deskle januar 202192.000,00€
Sanacija cestišča v Avšju januar 202128.000,00€
Vodovod Hoje-Testeni januar 2021345.539,72€
Gradnja komunalne infrastrukture v Globnem januar 2021110.295,75€
Utrditev vozišča na relaciji Bodrež - Loge december 20208.799,00€
Utrditev vozišča in preplasitev dela ceste pred Avšjami november 202017.004,00€
Razširitev ceste v Avšje november 202014.494,00€
Ureditev ekološkega otoka v Gorenjih Desklah november 20207.325,00€
Neodvisne meritve kakovosti zraka november 2020115.000,00€
Razširitev ovinka na relaciji Vrhovlje - Korada oktober 202018.753,00€
Ureditev odvodnjavanja na Bevkovi ulici v Desklah oktober 20202.415,00€
Ureditev platoja za kontejner v Paljevem oktober 2020800,00€
Ureditev odvodnjavanja in razširitev ovinka pri Kačji Dragi september 20206.461,00€
Ureditev ekološkega otoka v Rodežu september 20206.601,00€
Sanacija ograje na relaciji od pokopališča do Kanala september 202033.950,00€
Sanacija loka in bočnih zidov Napoleonovega mostu v Ajbi september 202015.975,00€
Sanacija divjega odlagališča in postavitev varnostne ograje v Doblarju september 20202.156,00€
Ureditev parkirišča v Gorenji Vasi september 202041.577,00€
Postavitev avtobusne čakalnice na Kanalskem Vrhu september 20201.986,00€
Postavitev varnostne ograje pred Močili september 20202.535,00€
Material za betoniranje ceste v Potravno september 202012.687,00€
Utrditev in preplastitev Partizanske ulice v Desklah avgust 202039.711,00€
Ureditev odvodnjavanja v Ročinju avgust 2020100.503,00€
Ureditev ekološkega otoka v Kalu nad Kanalom avgust 2020 - marec 20212.640,00€
Ureditev odvodnjavanja in asfaltacija ceste v Cvetrežu avgust 202012.160,00€
Utrditev brežine z razširitvijo vozišča v Kalu nad Kanalom julij 202038.858,00€
Sanacija dostopne poti pred pokopališčem v Ligu junij 20206.710,00€
Postavitev avtobusne čakalnice v Rodežu junij 20203.791,00€
Komunalna infrastruktura Prilesje junij 2020 - junij 202257.859.872,00€
Sanacija podpornega zidu cesti pri Kobalarju junij 202011.929,00€
Postavitev varnostne ograje v Desklah junij 20201.600,00€
Ureditev propusta in asfaltacija ceste proti Podklancu v dolžini 50m junij 20208.595,00€
Sanacija podpornega zidu v Gorenji Vasi junij 20205.805,00€
Sanacija podpornega zidu h Kosom junij 20203.000,00€
Dobava materiala za ureditev središča vasi v Gorenji Vasi junij 20203.457,00€
Ureditev odvodnjavanja in sanacija plazu v Močilih maj 202015.467,00€
Betoniranje ceste v Potravno maj 202021.710,00€
Vodovod Hoje-Testeni maj 2020 - november 2020345.539,72€
Ureditev ekološkega otoka v Bodrežu april 20205.291,00€
Sanacija plazu nad Senico april 202038.287,00€
Ureditev odvodnjavanja v Avščku marec 2020500,00€
Ureditev odvodnjavanja pri večnamenskem objektu v Levpi marec 20202.024,00€
Ureditev odvodnjavanja v Bizjakih marec 20206.728,00€
Ureditev zidu nad priključkom ceste v Prilesje marec 202025.815,00€
Postavitev varnostne ograje preko mostu v Avščku marec 20201.808,00€
Ureditev preglednosti priključka v Zagoro januar 202021.658,00€
Ureditev javne razsvetljave in hitrostnih ovir v Bodrežu november 201941.924,00€
Ureditev ekološkega otoka na odcepu Peršeti oktober 20193.380,00€
Razširitev in ureditev ekološkega otoka v Ročinju oktober 20194.822,00€
Ureditev vozišča v Cvetrežu oktober 20192.706,00€
Ureditev intervencijske poti v Morskem oktober 201920.121,00€
Utrditev ceste na relaciji Nabrdo - Senica oktober 201940.555,00€
Utrditev ceste na relaciji Krstenica - Jesen september 201912.693,00€
Ureditev ekološkega otoka pri pokopališču v Ligu september 20194.159,00€
Ureditev platoja ekološkemu zabojniku na Pušnem september 2019743,00€
Utrditev in preplastitev ceste v Koprivišču september 201948.642,00€
Izgradnja podpornega skalometa cesti proti Spodnjemu Logu september 201913.036,00€
Ureditev odvodnjavanja v Ligu september 20199.056,00€
Ureditev odvodnjavanja zalednih voda v gradu v Kanalu september 201926.773,00€
Postavitev zaščitne mreže nad Partizansko ulico v Desklah avgust 2019124.386,00€
Izgradnja podpornega skalometa cesti v Potravno avgust 201915.752,00€
Asfaltacija ceste na relaciji Kanalski Vrh - Mrcinje julij 201936.824,00€
Utrditev in preplastitev ceste proti Brdu julij 201953.916,00€
Sanacija kuhinje vrtca Deskle julij 2019 - avgust 201992,00€
Ureditev odvodnjavanja in asfaltacija Pionirske ulice v Kanalu junij 201916.458,00€
Postavitev varnostne ograje pred Avškim junij 20191.348,00€
Postavitev varnostne ograje pri mostu v Krstenicah maj 20193.362,00€
Postavitev varnostne ograje v Ložicah marec 20191.500,00€
Ureditev odvodnjavanja na cesti proti Avškem, na Srednjem marec 20192.952,00€
Tamponiranje ceste v Škodnikih marec 20191.500,00€
Postavitev varnostne ograje na Robih marec 20194.143,00€
Postavitev obcestnih smernikov na relaciji Križev Breg -Kal nad Kanalom- Levpa marec 20195.500,00€
Razširitev ceste v Močila marec 20193.000,00€
Sanacija vozišča na Vrhavču marec 201910.743,00€
Postavitev obcestnih smernikov na območju Korade marec 2019750,00€
Utrditev roba vozišča na odcepu Bizjaki februar 20191.289,00€
Postavitev varnostne ograje na robu parkirišča za marketom v Kanalu februar 20191.991,00€
Ureditev propusta pri zajetju Kajža v Avščku januar 20192.697,00€
Postaja za pripravo pitne vode Ročinj avgust 2017 - november 2019371.581,38€