Tehnološka voda Kanalski Vrh

Vrednost: 176.210,38€

Investicija v teku

Na Kanalskem Vrhu se izvaja projekt »Tehnološka voda Kanalski Vrh«, ki zajema izgradnjo 200 m3 vodohrana in izvedbo cevne povezave do naselja, kjer je razvod po vasi že urejen. Vodo se bo zajemalo v akumulacijskem jezeru Črpalne hidroelektrarne Avče in jo skladiščilo v vodohran, da bo vedno na razpolago.

KANALSKI_VRH.jpg

Gradnja na Kanalskem Vrhu

Lokacija investicije