Na vsebino

Zbiranje in odvoz odpadkov

Kosovne odpadke, ki so nastali v gospodinjstvu, lahko brezplačno oddate v zbirnemm centru v Bodrežu ali Anhovem, po sledečem urniku:

- Zbirni center BODREŽ:
TOREK: od 14:00 do 17:00
SOBOTA: od 7:30 do 9:30

- Zbirni center ANHOVO (ploščad, naprej od čistilne naprave Esal):
ČETRTEK: od 10:00 do 13:00
SOBOTA: od 10:00 do 12:00

Gradbene odpadke lahko oddate v kamnolomu Salonita Anhovo.
Več informacij lahko dobite tukaj.
Manjše količine gradbenih odpadkov lahko oddate tudi v zbirnem centru v Bodrežu.

Prevzem in odvoz azbest-cementnih odpadkov
Azbestno-cementni odpadki morajo biti zloženi na paleti (do skupne višine cca. 80cm) in v celoti oviti s folijo. Mesto prevzema mora biti na lokaciji nastanka odpadkov in mora biti dostopno večjemu tovornemu vozilu (brez višinskih ovir: dreves, kablov...). Prevzem in nadaljnje ravnanje z odpadki je za občane brezplačna. Odlaganje azbestno cementih odpadkov na drugih lokacijah je prepovedana. Količino azbest-cementnih odpadkov, kontaktno osebo, njegovo telefonsko številko in lokacijo prevzema, morajo občani sporočiti na Občino Kanal ob Soči na telefonsko številko  05/3981- 200 ali na e naslov: .
Po predhodni najavi na Občini Kanal ob Soči, lahko azbestno cementne odpadke odpeljete tudi v zbirni center CERO Nova Gorica v Stari Gori.