Na vsebino

Občina Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči s 5213 prebivalcev, 2657 moških in 2556 žensk. (Vir: Statistični urad republike Slovenije, 2023) prišteva med srednje velike občine v Sloveniji. Po površini se s svojimi 146,5 km2 uvršča med 50 največjih slovenskih občin.

Leži v zahodnem delu države ob meji z Italijo. Ozemlje občine se razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: spodnja Soška dolina, Kambreško pogorje in zahodni del Banjšic, ki jim je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom. Nastala je 1994 leta z razdelitvijo Goriške občine. Občinsko središče, kulturni in gospodarski center je naselje Kanal.
Občina je razdeljena na osem krajevnih skupnosti: Kanal, Lig, Ročinj-Doblar, Anhovo-Deskle, Kambreško, Levpa, Kal nad Kanalom in Avče.

Občina Kanal ob Soči je bila ponovno ustanovljena leta 1994 na osnovi zakona o  lokalni samoupravi, ki je omogočal nastanek novih občin.

Ima svoj grb, zastavo in  občinski praznik, ki ga praznuje 29. aprila, v spomin na življenjsko delo velikega človeka, duhovnika, alpinista, prosvetnega delavca, Valentina Staniča, ki je bil rojen v Bodrežu pri Kanalu. Leta 2008 beležimo 200 - letnico, odkar je Stanič z barometrom prvi izmeril višino Triglava.

Vsako leto na svečani proslavi Občina podeli občinske nagrade in priznanja zaslužnim posameznikom in kolektivom. Od leta 1999 so nazive častnega občana prejeli; dirigent Anton Nanut, grafik in zbiralec ljudskega izročila Pavel Medvešček, akademik pesnik Ciril Zlobec, skladatelj, zborovodja in pedagog Štefan Mauri, Radivoj Velušček, dolgoletni zagovornik pravic azbestnih bolnikov,. Posthumno je naziv častni občan prejel Branko Žnidarčič izdelovalec tradicionalnih Liških mask.

Občina Kanal ob Soči je 28. maja 2006 podpisala pobratenje z Občino Sonnino v Italiji.

Prejemniki občinskih priznanj po letih v priponki.

Več na: www.tic-kanal.si