Na vsebino

Skupna delovna skupina

 

Skupna delovna skupina KS Anhovo-Deskle, KS Kanal in družbe Salonit Anhovo za okolje in zdravje

V februarju 2015 je v Salonitu Anhovo potekalo delovno srečanje članov sveta KS Kanal in KS Anhovo-Deskle. Na pobudo podžupana Občine Kanal ob Soči Marka Bucika je bil na tem srečanju sprejet sklep o oblikovanju delovne skupine krajevnih skupnosti in družbe Salonit Anhovo. Temeljni namen delovne skupine je, da se posvetuje o temah, ki so pomembne za skupnost, vključujejo pa tudi dejavnost cementarne. Med njimi so vplivi na okolje, zdravje krajanov ter priprava skupnih predlogov za obravnavo na občini. Skupina obravnava tudi vsa aktualna vprašanja, na katera prebivalci pričakujejo odgovore. Delovna skupina nadaljuje s svojim delom tudi v letu 2019 (1. sestanek je bil 10.12.2019, 2. sestanek pa 6.2.2020).

Pravila delovanja skupine za okolje in zdravje:

Pravila

Predsednik delovne skupine: Anton Leskovar Bolterstein

Podpredsednik delovne skupine: Franc Valentinčič

KS Anhovo-Deskle:

  • Jože Valentinčič, Bevkova ulica, 5210 Deskle
  • Maja Medvešček, Ložice, 5210 Deskle
  • Anton Leskovar Bolterstein, Ulica Petra Skalarja, 5210 Deskle

KS Kanal: 

  • Risto Djurić, Ajba, 5213 Kanal 
  • Renato Škodnik, Gorenja vas, 5213 Kanal 
  • Franc Valentinčič, Morsko, 5213 Kanal

Občina Kanal ob Soči: 

  • Nejc Kumar, direktor občinske uprave

Salonit Anhovo: 

  • Tanja Ljubič Mlakar 
  • Klemen Stanič 
  • Peter Korenjak

 

Zapisniki:

ZAPISNIK - 1sestanek_10122019.pdf

Zapisnik 3-sestanka_22102020.pdf

ZAPISNIK 4-sestanek_17032021.pdf

ZAPISNIK 5-sestanek_19042021.pdf

ZAPISNIK 6-sestanek_06102021.pdf

ZAPISNIK 7-sestanek_17022022.pdf