Na vsebino

Okolje in prostor

 

I. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 1. TEHNIČNI POPRAVEK, Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, Uradni list RS, št. 37/15), velja od 30. 5. 2015; na povezavi 2. ODLOK o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kanal ob Soči, (Uradni list RS, št. 76/14), velja od 8. 11. 2014; na povezavi

Grafične priloge 1 SDOPN Kanal (Uradni list RS, št. 76/14)

Legenda
Pregledne karte
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3

3. Obvezna razlaga OPN Kanal, (Uradni list RS, št. 80/13), velja od 1. 10. 2013, na povezavi

OPOMBA: Celotni OPN z grafičnimi prilogami je na vpogled v tajništvu občine Kanal ob Soči.

 

II. POROČILA, IZSLEDKI, ŠTUDIJE, MERITVE

Rezultati izvedbe meritev vsebnosti dioksinov in furanov v zunanjem zraku v Desklah, avgust 2022

Agencija za okolje v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano je v maju 2022 izvedla meritve vsebnosti dioksinov in furanov na lokaciji osnovne šole v Desklah v Občini Kanal ob Soči. Odvzeti so bili štirje 48 urni vzorci zunanjega zraka. Rezultati meritev so pokazali, da so bile v vseh vzorcih v Desklah vsebnosti dioksinov in furanov pod mejo določljivosti.

Rezulatati meritev so v priponki.

 

1. Vzorčenje tal na območju občine Kanal ob Soči (NAR-0012/2022) - Končno poročilo 04. 05. 2022

Kmetijski inštitut Slovenije Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire je izdal Končno poročilo - Vzorčenje tal na območju Občine Kanal ob Soči.

Končno poročilo v priponki

 

2. Objava ARSO poročila  o enoletnih meritvah kakovosti zraka v Desklah za leto 2021. Datum objave: 26. 4. 2022 

Agencija zaključila enoletno spremljanje kakovosti zraka v Desklah | GOV.SI

3. Možnosti pridelave zelenjavnih vrst na Gorenjem Polju - Jana Bolčič, KGZS GO, november 2019

 ŠTUDIJA 

4. Vsebnost težkih kovin v tleh in vrtninah, ki so pridelane na izbranem območju Občine Kanal ob Soči, november 2015.

I. POROČILO 

5. Pregled onesnaženosti tal s težkimi kovinami na območju vrtcev, maj 2017.

II. POROČILO 

6. Vsebnost kovin v notranjih organih divjadi, mesu kokoši in jajcih iz Občine Kanal ob Soči, maj 2017.

- 1. poročilo
- 2. poročilo

7. Onesnaženosti zraka z delci PM10 in kovinami v Kanalu ob Soči (3.2.2016-2.2.2017)

IV. POROČILO