Okolje in prostor

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 1. TEHNIČNI POPRAVEK, Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, Uradni list RS, št. 37/15), velja od 30. 5. 2015; na povezavi 2. ODLOK o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kanal ob Soči, (Uradni list RS, št. 76/14), velja od 8. 11. 2014; na povezavi

Grafične priloge 1 SDOPN Kanal (Uradni list RS, št. 76/14)

Legenda
Pregledne karte
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3

3. Obvezna razlaga OPN Kanal, (Uradni list RS, št. 80/13), velja od 1. 10. 2013, na povezavi

OPOMBA: Celotni OPN z grafičnimi prilogami je na vpogled v tajništvu občine Kanal ob Soči.